Masters USPĚJ TOUR

Celkové pořadí
Fitness Ural Sokolov 14.4.2018
Fitness Club Jařest 8.9.2018
Elite Gym Chodov 1.12.2018
Sport Studio Prima 16.6.2018
Sport Studio Sandow 3.11.2018
Celkové pořadí podle USPĚJ bodů

Fitness Ural Sokolov 14.4.2018

Sport Studio Prima 16.6.2018

Fitness Club Jařest 8.9.2018

Sport Studio Sandow 3.11.2018

Elite Gym Chodov 1.12.2018

Celkové Pořadí Podle USPĚJ Bodů