menu close menu

Všeobecná ustanovení

  • Pořadatel: Fitness Ural
  • Datum konání: sobota 14. dubna 2018
  • Místo konání: Fitness Ural, K.H. Borovského 1927, 35601 Sokolov
  • Přihlášky: Zaslat nejpozději do 9. 4. 2018 na adresu [email protected]
    Přihláška musí obsahovat – celé jméno, datum narození, váhová kategorie, telefonní číslo.
  • Informace: [email protected]

Technická ustanovení

Startovné:
300 Kč při platbě 5dní do 9.4.2018 na účet č.: 115-6999480237/0100
350 Kč při platbě v den závodu 14.4.2018 hotově na místě konání
1250 Kč při jednorázové platbě na všech 5 soutěží nejpozději 9.4.2018 na účet č.: 115-6999480237/0100

Předpis:
Soutěží se podle pravidel USPĚJ a v duchu zachování myšlenky Fairplay. Soutěže
se nesmí zúčastnit sportovci s právě probíhajícímdopingovým trestem.
Podmínka účasti: Dosažení věku 15ti let, včas a řádně zaslaná přihláška,
uhrazené startovné a průkaz totožnosti.

Ředitel soutěže: Gabriela Reifová
Hlasatel: Michaela Radová
Zdravotník: Michaela Vagingerová
Zapisovatelé a nakladači: Členové Fitness Ural
Hlavní rozhodčí: Gabriela Reifová

Časový program závodu

Prezentace a vážení: 12.00 – 13.30
Rozdělení do skupin: 13:30 -14:00 hod
Soutěž: 14:00 -17:00 hod
Po skončení soutěže bude zahájeno vyhlašování vítězů.
Předpokládaný konec soutěže se může změnit.

Soutěžní kategorie:

Muži do 80kg,do 90kg, do 100kg, nad 100kg – vyhodnocení podle výkonu
Muži nad 50 let – vyhodnocení podle USPĚJ bodů

Ženy do 70kg,nad 70kg – vyhodnocení podle USPĚJ bodů
Ženy nad 40 let – vyhodnocení podle USPĚJ bodů

Tituly a ceny:

Závodníci na prvních 3 místech v kategorii obdrží věcné ceny.
V absolutním pořadí dle USPĚJ bodů bude vyhodnocen nejlepší
závodník/závodnice