menu close menu

USPĚJ TOUR 2018

Seriál 5 – ti závodů v Benchpressu

Hlavní cenou je „Diamantové členství“, tedy celoroční neomezený
vstup do všech Fitness center, které se na soutěžích podílejí a to
v hodnotě 35 130 Kč.

Druhou cenou je pak půlroční členství za 18 490 Kč a třetí čtvrtletní
za 10 200 Kč. A to samozřejmě není vše. Ceny přesáhnou hodnotu
150 000 Kč.

PROGRAM

  • 14.4. Fitness Ural
  • 16.6. Sport Studio Prima
  • 8.9. Fitness Club Jařest
  • 3.11. Sandow
  • 1.12. Elite Chodov
  • 15.12. Slavnostní vyhlášení ve Fitness Ural

14.4. Fitness Ural

16.6. Sport Studio Prima

8.9. Fitness Club Jařest

3.11. Sandow

1.12. Elite Chodov

PŘIHLÁŠKY

Přihlášky zasílat nejpozději 5 dní před začátkem závodu na uvedený email u
daného Fitness centra, kde se aktuální závod koná.

Závodníci, kteří se rozhodnou zaplatit výhodné startovné na celou sérii
soutěží, se budou registrovat pouze jednou a to na emailu:
[email protected].

Přihláška musí obsahovat celé jméno, datum narození, váhovou kategorii
(není podmínka startovat v nahlášené váhové kategorii, lze změnit v den
závodu).

STARTOVNÉ

1250 Kč při jednorázové platbě (250 Kč na jeden závod) na všech 5 soutěží
nejpozději do 9. 4. 2018 na účet č.: 115-6999480237/0100. Do zprávy pro
příjemce uveďte svoje jméno.

300 Kč při platbě 5dní před začátkem daného závodu na účet daného Fitness
centra, které svůj účet včas zveřejní. Za Fitness URAL je to

č.ú.: 115-6999480237/0100

Za Fitness Club JAŘEST je to č.ú.: 180689334/0300 (ČSOB)

350 Kč při platbě v den závodu hotově v místě konání

Každý závod bude mít své doplňující propozice.

Soutěžní kategorie

  • Muži do 80kg, do 90kg, do 100kg, nad 100kg – vyhodnocení podle výkonu
  • Muži nad 50 let vyhodnocení podle USPĚJ bodů
  • Ženy do 70kg, nad 70kg – vyhodnocení podle USPĚJ bodů
  • Ženy nad 40 let – vyhodnocení podle USPĚJ bodů

Hodnocení jednotlivých závodů

1. Výkon – skutečná zvednutá váha závodníkem
2. „USPĚJ body“ = VÝKON / TĚLESNÁ HMOTNOST závodníka

Ve váhových kategoriích rozhoduje zvednutý výkon v kg – vyhlášení 3
nejsilnějších závodníků z každé váhové kategorie.

V případě, že ve váhové kategorii budou méně jak 3 závodníci, může
pořadatel váhové kategorie sloučit a sloučená kategorie by se vyhodnocovala
dle „USPĚJ bodů“.

Ve věkových kategorií rozhodují „USPĚJ body“- vyhlášení nejsilnějšího
závodníka z každé věkové kategorie.

O cenách pro nejúspěšnější závodníky rozhoduje pořadatel daného závodu.

Vyhodnocení USPĚJ TOUR

15. 12. 2018 ve Fitness Ural bude na základě součtu „ USPĚJ bodů“ slavnostně
vyhlášeno 10 nejúspěšnějších závodníků z kategorie mužů, 5 nejúspěšnějších
závodnic a nejúspěšnější závodník/závodnice z každé věkové skupiny.

Průběh a pravidla závodu

Vážení závodníků trvá 90 min. – závodník se může jít zvážit opakovaně, pokud
„se nevejde“ do své nahlášené váhové kategorie. Při vážení nahlašují závodníci i
své 1. (základní) pokusy.

Dalších 30 min. na rozcvičení 1. závodní skupiny

Závodní skupina – max. 16 závodníků (může být spojeno i několik váhových
kategorií), pokud by ale váhová kategorie měla více jak 16 závodníků, rozdělí se
závodníci podle nahlášeného základu.

Závodník má celkem 3 pokusy, do hodnocení se počítá ten nejvyšší platný pokus.

Závodník může ještě 3 minuty před zahájením své skupiny změnit 1. (základní) pokus.

Nástup na činku je podle nahlášených pokusů vzestupně – všichni závodníci z 1.
skupiny absolvují první pokusy, pak nastoupí na druhé pokusy, pak na třetí
pokusy. Dále nastupuje další skupina.

Hlasatel nahlásí závodníka, který jde na činku a k tomu ohlásí další 2 závodníky,
kteří se připraví na svůj pokus.

Závodník má 1 minutu na zahájení pokusu, pokud nestihne nastoupit, pokus se
hodnotí jako neplatný.

Závodníci, kteří absolvují pokus, nahlašují zapisovateli do 1 minuty další pokus.

V případě neúspěšného pokusu NELZE SNIŽOVAT, pouze pokus OPAKOVAT.
Zvýšit pokus se musí minimálně o 2,5kg.

Povolené vybavení – bandáže zápěstí, opasek, magnesium. Rukavice NE !!!

Jak vypadá úspěšný pokus ?!

Závodník se „uvelebí“ na lavici, vezme si činku, nebo si jí nechá podat
nakladačem nebo trenérem a ČEKÁ na pokyn START od rozhodčího a až pak
může spustit činku.

Osa se musí dotknout hrudníku, ale nesmí se odrážet. Pokles při tlaku je
povolen.

Po dotlačení činky čeká závodník na pokyn od rozhodčího ODLOŽIT. Až poté
může činku odložit do stojanu.

Zadek se po celou dobu pokusu musí dotýkat lavičky.

Aspoň část obou chodidel se musí dotýkat země.