menu close menu

Soutěž v benčpresu na maximální počet opakování

„ KOLIK JICH DÁŠ ?

( Bonusový závod série USPĚJ TOUR 2018)

 

Pořadatel: Fitness Ural

Datum konání: sobota 15. prosince 2018

Místo konání: K.H. Borovského 1927, 356 01 Sokolov

Přihlášky: Zaslat nejpozději do 14.12.2018 na adresu [email protected] nebo osobně na recepci Fitness Ural
Přihláška musí obsahovat: celé jméno, datum narození, telefonní číslo

Informace: [email protected]

Startovné: 300 Kč

 

Předpis: Soutěží se podle pravidel závodu „ KOLIK JICH DÁŠ ? “ a v duchu zachování myšlenky Fairplay. Soutěže se nesmí zúčastnit sportovci s právě probíhajícím dopingovým trestem.

Podmínka účasti: Dosažení věku 15ti let, včas a řádně zaslaná přihláška, uhrazené startovné

 

Ředitel soutěže: Gabriela Reifová
Hlasatel: Michaela Radová
Zdravotník: Michaela Vagingerová
Zapisovatelé a nakladači: Členové TJ Spartak Chodov a Fitness Ural
Hlavní rozhodčí: Gabriela Reifová

 

Časový program závodu

Prezentace a vážení: 10:00 – 11:00
Sestavení pořadí nástupů: 11:00 – 11:30
Soutěž: 11:30 -15:00
Po skončení soutěže bude zahájeno vyhlašování a oceňování VŠECH závodníků a závodnic.

 

Soutěžní kategorie:

Muži – budou zvedat 60% tělesné hmotnosti

Ženy – budou zvedat 40% tělesné hmotnosti

 

Tituly a ceny:

Všichni závodníci a závodnice dostanou medaili a budou oceněni hodnotnými balíčky sportovní výživy, které zajišťuje Fitness Ural a dárky od partnerů akce

 

Průběh a pravidla závodu

„ KOLIK JICH DÁŠ ?

Soutěž v maximálním počtu opakování v benčpresu na 2 kola

 

10.00 – 11.00 Vážení závodníků – Každý závodník se může jít zvážit pouze jednou.

Mužům se vypočítává 60% z navážené hmotnosti, ženám 40%.

Hmotnost na čince se bude nakládat s přesností na 0,5 kg.

Příklad: Závodník naváží 80,6kg … 60% = 48,36 kg … tzn. že na činku mu bude naloženo 48,5kg. V případě, že 60% bude mít hodnotu do 48,25 kg, na činku bude naloženo 48 kg.

11.00 – 11.30 Rozdělení závodníků do 2 skupin – pořadí nástupu závodníků určuje hmotnost na čince a to vzestupně

 

11.30 Začátek soutěže – Hlasatel nahlásí závodníka, který jde na činku a k tomu ohlásí další 2 závodníky, kteří se připraví na svůj pokus.

Závodník má 30 sekund na zahájení, pokud nestihne nastoupit, pokus se hodnotí jako neplatný, tzn. s nulovou hodnotou.

Po prvním kole odbenčování všech závodníků první skupiny, nastupují stejní závodníci ve stejném pořadí na druhé kolo. Po odbenčování druhého kola první skupiny, nastoupí druhá skupina stejným systémem.

Po skončení soutěže dojde k vyhlášení a ocenění všech zúčastněných závodníků.

 

O pořadí závodníků rozhodne součet všech platných pokusů z obou dvou kol.

Vyhlášení budou zvlášť muži a zvlášť ženy.

PODMÍNKOU VYHLÁŠENÍ A OCENĚNÍ ZÁVODNÍKA JE ÚČAST V OBOU DVOU KOLECH A MINIMÁLNÍM SOUČTEM 10 PLATNÝCH OPAKOVÁNÍ !!!

 

Jak vypadá uznatelné opakování ?!

Závodník se „uvelebí“ na lavici, uchopí činku a v pozici s propnutými lokty čeká na povel START. Osa se musí vždy dotknout hrudníku, ale nesmí se odrážet. Platný bod se počítá ve chvíli, kdy závodník vrátí činku do pozice s propnutými lokty. Pokus není nijak časově omezen, pouze v případě „odpočinku“ může závodník držet činku max. 3 sekundy v pozici propnutých loktů. Toto jsou jediná pravidla. Tzn. může se zvedat hlava i zadek, nohy můžou být ve vzduchu i na lavici (pouze s čistou obuví nebo ponožkami J !!! )  a nohy mohou měnit pozici v průběhu pokusu.

 

Povolené vybavení – bandáže na zápěstí, opasek, magnesium, rukavice nebo i halloweenský kostým či převlek Santa Klause J